recycling systemSzanowni Państwo,

Poza podstawowym profilem naszej działalności proponujemy Państwu odbiór i odzysk odpadowych filtrów olejowych, powietrznych oraz paliwowych:

16 01 07* - Filtry olejowe
16 01 21* - Filtry paliwowe
16 01 22 - Inne niewymienione elementy (filtry powietrza)

oraz:

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Odebrane przez nas odpady tego typu trafią do najnowocześniejszej linii do odzysku w kraju, spełniającej wszelkie wymagania związane z przepisami dotyczącymi przerobu zużytych filtrów zawierających oleje oraz odpowiadającej najnowszym trendom związanym z pełowartościowych odzyskiem surowców wtórnych.


Dzięki zastosowaniu typowo mechanicznej technologii odzysku filtrów olejowych możliwy jest całkowity odzysk podstawowych surowców z jakich składają się filtry olejowe, czyli kord - wkład filtrujący, obudowa - przeważnie stalowa oraz pozostałości olejów. Metoda odzysku polega przede wszystkim na dokładnym rozdrobnieniu odpadów, odwirowaniu oleju oraz odseparowaniu poszczególnych frakcji w wyniku czego otrzymuje się materiał handlowy. Cała instalacja jest szczelna więc nie ma możliwości wydostawania się oleju podczas procesu rozdrabniania i przerobu.CENNIK

rodzaj odpadów cena netto
[VAT 22 %]
16 01 07* - Filtry olejowe -
16 01 21* - Filtry paliwowe -
16 01 22 - Inne niewymienione elementy (filtry powietrza) -
15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne -
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 -


więcej informacji o firmie: www.recycling-system.pl

Elektrozłom sp. z o.o.

34-323 Ślemień ul. Spacerowa 1

aktualne telefony:

tel        0 801 000 619
tel/fax   (0 33) 865 46 43
tel          (0 12) 378 38 14